تصفیه آب صنعتی و خانگی در بی همتا

بی همتا

زیبا و ساده
  • info AT hoormah.com
  • 021-77613024
  • تهران، خیابان بهار جنوبی، برج بهار، طبقه اول اداری، واحد 501

تصفیه آب یک فرایند است که به منظور حذف آلودگی ها، جلوگیری از بیماری ها و بهبود کیفیت آب استفاده می شود. تصفیه می تواند به صورت خانگی یا صنعتی انجام شود و هر دو اهداف مشابهی دارند اما روش ها و تجهیزات مورد استفاده در هر یک متفاوت هستند.تصفیه آب خانگی یک روش است که به خانوارها امکان می دهد آب شهری را تصفیه کنند و آن را برای مصرف داخلی استفاده کنند. برخی از روش های مشترک تصفیه خانگی شامل فیلتراسیون، معکوس نمودن اسمزی، استخراج عملیاتی و ضدعفونی است. در فیلتراسیون، آب از طریق مواد فیلتر صاف می شود و آلودگی ها و ذرات معلق در آن حذف می شوند. در عملیات اسمزی معکوس، آب از طریق ممبرانی نیمه تراوا قابل تصفیه می شود و آلودگی ها، مواد معدنی و نمک ها حذف می شوند. استخراج عملیاتی یک فرایند است که آب را در تماس با مواد جاذب قرار می دهد تا آلودگی ها را خارج کند. در ضدعفونی، آب از طریق مواد ضدعفونی مانند کلر یا اشعه فرابنفش تصفیه می شود تا باکتری ها و ویروس ها را از بین ببرد.

تصفیه آب صنعتی

این روش به منظور تأمین آب تمیز برای صنایع و مصارف صنعتی استفاده می شود. در این فرایند، آب به عنوان ماده خام وارد می شود و از مواد آلودگی مانند روغن، گل و لای و مواد شیمیایی حذف می شود. تصفیه آب صنعتی می تواند در صنایع مختلفی مانند نفت و گاز، مواد غذایی، داروسازی و صنایع دیگر انجام شود.یکی از روش های مشترک تصفیه، صنعتی تصفیه فیزیکی است که شامل فرایندهایی مانند رسوبگیری، کندن کردن، فیلتراسیون و استخراج می شود. در رسوبگیری، ذرات جامد غیر محلول در آب رسوب می کنند و از آن جدا می شوند.

گزارشات مدیریتی

ماژول تهیه گزارشات مدیریتی به شما این امکان را می دهد تا با تهیه گزارشات دلخواه نقطه ضعف های خود را پیدا کنید و به تبدیل آن ها به نقطه قوت بپردازید

ارسال پیامک

با ماژول ارسال پیامک مشتریان و تکنسین های خود را از هر رخدادی با خبر کنید. مانند ثبت درخواست تعمیر یا نصب و یا ارجاع تکنسین به محل مشتری.
X