فروش و 7 حوزه کلیدی آن

هفت حوزه کلیدی وجود دارد که تعیین کننده اثربخشی فروش است. در هر یک از این هفت حوزه به خودتان نمره ای بین ۱تا ۱۰بدهید. بدانید که ضعف در هر یک از این حوزه ها کافی است تا مانع استفاده از همه توانتان در فروش شود. در حقیقت، ضعیف ترین مهارت کلیدی تا…
ادامه مطلب
امضای الکترونیکی

امضای الکترونیکی، ثبت نام و دریافت CSR

دریافت گواهی امضای الکترونیکی CSR جهت دریافت امضای الکترونیکی باید در سامانه مودیان ثبت نام کنید، ثبت نام در سامانه مودیان مانند سایر سامانه ها نیست که صرفا با ارائه اطلاعات هویتی ثبت نام شما تکمیل شود و به خواسته خود برسید، در ادامه همراه ما باشید تا راهنمایی های…
ادامه مطلب
X